pondělí 16. ledna 2017

PowerShell - aktivace MS Windows

I z PowerShellu lze velmi jednoduše provést aktivaci MS Windows.
Pro někoho to může být složitější cesta ... nicméně se dá připravit pěkný script, který jen předhodíme do libovolného novějšího operačního systému od Microsoftu.

Důvodem pro použití tohoto scriptu také může být to, že z grafického prostře opakovaně nedaří aktivaci provést.
# DETEKCE OS
CLS
$OSversion = (Get-WmiObject -class Win32_OperatingSystem).Caption
Write-Host "Operační systém je: $OSversion" -ForegroundColor Yellow

# PŘEPÍNAČ
switch -Regex ($OSversion){
'Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter' {$key = 'klíč';break}
'Microsoft Windows Server 2016 Datacenter'    {$key = 'klíč';break}
}

# program
  $KMSservice = Get-WMIObject -query "select * from SoftwareLicensingService"
  Write-Debug 'Activating Windows.'
  $null = $KMSservice.InstallProductKey($key)
  $null = $KMSservice.RefreshLicenseStatus()

Žádné komentáře:

Okomentovat