čtvrtek 12. ledna 2017

MS CRM 2016 - ExchangeSyncContact - main: Too many concurrent connections opened

MS CRM 2016 při synchronizaci s MS Exchange Serverem 2016 (v vše v OS MS Windows 2012R2) dává následující chybku:

ExchangeSyncContact - main: Too many concurrent connections opened., Poštovní schránka /o=FIRMA/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=70d9980af39b452f8048eac24415f763-ccv01 se nedá otevřít.

Tak a co teď s tím ?

Za vše může ThrottlingPolicy, která se zřejmě instaluje jako součást MS Exchange Serveru.
Úplně konrétně hodnota EwsMaxConcurrency
Dle dokumentaci je default hodnota: 10
V mém případě bylo nastaveno: 27

Ani to však nestačilo.
V mém případě pomohlo zvýšení na hodnotu 50.

Vše se provádí v PowerShellu

Výpis:
Get-ThrottlingPolicy | ft -Property name, EwsMaxConcurrency
Get-ThrottlingPolicy | Select EWS*

Ve výpisu lze vidět (alespoň v mém případě) něco takovéhoto: GlobalThrottlingPolicy_xxx
Jedná se o globální politiku, která je READ-ONLY.

Takže si vytvořím novou politiku, kterou přiřadím synchronizačnímu účtu
# Nejprve definice:
  $DomainAccount = "ucet01"
  $NewThrottlingPolicyName = "Increase EwsMaxConcurrency"
  $EwsMaxConcurrency = "50"
  New-ThrottlingPolicy -Name $NewThrottlingPolicyName -EwsMaxConcurrency $EwsMaxConcurrency
# Výpis aktuálního nastavení všech politik
  Get-ThrottlingPolicy | ft -Property name, EwsMaxConcurrency
# Nastavení a přiřazení účtu
  Set-Mailbox $DomainAccount -ThrottlingPolicy $NewThrottlingPolicyName
# Výpis aktuálního nastavení nové politiky
  Get-ThrottlingPolicy -Identity $NewThrottlingPolicyName | fl

Žádné komentáře:

Okomentovat