čtvrtek 23. června 2016

Powershell - jak zjistit přiřazené písmenko po přidání disku

Potřebuji v PowerShellu scriptem přidat (přimontovat) VHDx disk.
Následně potřebuji s tímto diskem v PowerShellu pracovat.

Kardinální otázka zní, jaké má ten disk písmenko?


Na to mám těchto několik řádků:

# definice VHDx disk
  $VHDX = "d:\disk.vhdx"

# zjistí písmenka disku před přidáním VHDX disku
  $pismenka_pred = (Get-Volume).DriveLetter

# přimontuje disk
  Mount-DiskImage -ImagePath $VHDX

# zjistí písmenka disku po přidáním VHDX disku
  $pismenka_po = (Get-Volume).DriveLetter

# provede porovnání
  $pismenko = compare $pismenka_pred $pismenka_po -Passthru

# Vypíše přiřazené písmenko
  Write-Host "Písmeno disku je: " $pismenko -ForegroundColor Yellow

# odmontuje disk
  Dismount-DiskImage -ImagePath $VHDX

# smaže proměnné
  $VHDX = ""
  $pismenka_pred = ""
  $pismenka_po = "" 
  $pismenko = ""

Žádné komentáře:

Okomentovat