úterý 28. června 2016

MS Exchange 2013 - zakázané mailboxy

Prostředí MS Exchange 2013 CU12.
OS je MS Windows Server 2012R2.

A zde je několik PowerShell příkazů pro práci s mailboxem ve stavu soft-deleted nebo disabled (zakázaných).

Seznam zakázaných mailboxů (disabled mailbox) se vypíše v PowerShellu takto:


Get-MailboxDatabase | Get-MailboxStatistics | Where { $_.DisconnectReason -eq "Disabled" } | ft DisplayName,Database,DisconnectDate,ItemCount

Seznam soft-deleted mailbox:
Get-MailboxDatabase | Get-MailboxStatistics | Where { $_.DisconnectReason -eq "SoftDeleted" } | ft DisplayName,Database,DisconnectDate,ItemCount

Seznam disabled + soft-deleted mailbox
Get-MailboxDatabase | Get-MailboxStatistics | Where { $_.DisconnectReason -ne $null } | fl DisplayName,MailboxGuid,Database,DisconnectReason 

Smazání jednoho konkrétního mailboxu ve stavu soft-deleted
Remove-StoreMailbox -Database database -Identity "name mailbox" -MailboxState SoftDeleted

Smazání jednoho konkrétního mailboxu ve stavu disbaled
Remove-StoreMailbox -Database database -Identity "name mailbox" -MailboxState Disabled

Smazání všech mailboxu ve stavu soft-deleted z jedné konkrétní databáze
Get-MailboxStatistics -Database database | where {$_.DisconnectReason -eq "SoftDeleted"} | ForEach {Remove-StoreMailbox -Database $_.Database -Identity $_.MailboxGuid -MailboxState SoftDeleted}

Smazání všech mailboxu ve stavu disabled z jedné konkrétní databáze
Get-MailboxStatistics -Database database | where {$_.DisconnectReason -eq "Disabled"} | ForEach {Remove-StoreMailbox -Database $_.Database -Identity $_.MailboxGuid -MailboxState Disabled}

Žádné komentáře:

Okomentovat