pondělí 27. června 2016

PowerShell - backup CA

Jen krátký scriptík - záloha Certifikační autority
Záloha se provede do lokálního disku a následně ještě scriptík provede kopii.# definice proměnných
  $cas = Get-Date -Format yyyyMMdd-HHmm
  $CA_backup_local_adr = "D:\BACKUP.CA\" + $cas
  $CA_backup_remote_adr = "Z:\BACKUP.CA"

# vytvoření adresáře
  New-Item $CA_backup_local_adr -type directory

# záloha CA
  Backup-CARoleService –path $CA_backup_local_adr

# Zastaví CA po záloze ... pokud chceme migrovat CA
# Stop-service certsvc

# COPY BACKUP
  Copy-Item -Path $CA_backup_local_adr -Destination $CA_backup_remote_adr -Recurse -Force

# smazaní všech proměnných
  Get-Variable | Remove-Variable -EA 0

Žádné komentáře:

Okomentovat