středa 28. srpna 2013

Konfigurace ip adresy z příkazové řádky

nastaví DHCP adresu pro počítač
Wmic nicconfig index=9 call enabledhcpnastaví statickou ip adresu a masku
Wmic nicconfig index=9 call enablestatic("IPAddress"), ("SubnetMask")

nastaví bránu
Wmic nicconfig index=9 call setgateways("GatewayIPAddress")

Žádné komentáře:

Okomentovat