úterý 20. srpna 2013

PowerShell - HYPER-V replikace

Seznam všech příkazů:
Get-Command -Module Hyper-V *Replica*Start replikace
Start-VMInitialReplication –VMName *

Zapnutí replikace
Enable-VMReplication -VMName * -ReplicaServerName node2 -ReplicaServerPort 80 -AuthenticationType Kerberos

Konfigurace HYPER-V replikace
Set-VMReplicationServer -ReplicationEnabled $true
-AllowedAuthenticationType Kerberos -DefaultStorageLocation C:\Hyper-V -ReplicationAllowedFromAnyServer $true

Žádné komentáře:

Okomentovat