pátek 31. srpna 2012

Privátní cloud dle Microsoftu

Privátní cloud (v podání Microsoftu též zvaný Hyper-V cloud) je virtualizačním řešením pro velká datacentra, přičemž toto řešení se soustředí na poskytování aplikací a služeb při použití vysoké míry automatizace a samoobslužnosti.

Privátní Cloud je řešením společnosti Microsoft pro poskytování služeb formou IaaS. Toto řešení v sobě zahrnuje všechny přednosti cloud služeb jako je pružnost, sdílení zdrojů, měření skutečného využití a samoobslužnost s tím rozdílem, že jsou všechny oblasti plně ve správě a pod absolutní kontrolou vlastníka privátního cloudu.

Microsoft využil všechny své znalosti a zkušenosti z provozování veřejných cloud služeb a zahrnul je do produktů rodiny System Center. Společně s virtualizační platformou Hyper-V můžete postavit vysoce dostupnou IT infrastrukturu s možností využívat všech výhod cloud řešení. Jedním z klíčových vlastností Privátního Cloudu je poskytování služeb uživatelům a rychlé, pružné a efektivní reagování na změny v provozu vašeho IT.
Proč Privátní Cloud?
  • Soustřeďuje se na aplikace a poskytování služeb.
  • Odděluje vrstvu poskytovanou uživatelům od fyzické vrstvy.
  • Zvyšuje dostupnost, výkonost a pružnost IT infrastruktury.
  • Vysoce automatizovaný - výpadky služeb a požadavky uživatelů jsou řešeny automaticky.
  • Samoobslužný - uživatelé mohou sami vyvolávat požadované operace a spouštět procesy.
  • Administrátorům umožnuje soustředit se na vysokou dostupnost a proaktivní správu IT.
  • Zvyšuje důvěryhodnost a profesionalitu IT
Charakteristika privátního cloudu
Privátní Cloud můžeme charakterizovat ze dvou různých pohledů. Z pohledu poskytovatele služeb (Service Provider) a z pohledu uživatele služeb (Service Consumer). Poskytovatel Privátního Cloudu zajišťuje stanovenou výkonnost, bezpečnost, dostupnost (SLA) a požadovanou elasticitu poskytovaných služeb, zatímco uživatel pouze poskytované služby využívá bez znalosti pozadí, rozsahu provozované infrastruktury, prostředků pro správu, platforem apod.
Klíčovou vlastností privátního cloudu jsou sdílené zdroje. Provozovatel spravuje všechny dostupné HW prostředky, fyzické a virtuální zdroje, které rozděluje podle potřeb uživatelů. Vždy je zaručena naprostá izolace prostředků mezi jednotlivými uživateli. Sdílení prostředků umožňuje dynamické rozkládání zátěže napříč datovým centrem
a maximální využití všech spravovaných zdrojů.
V prostředí Privátního Cloudu mohou uživatelé využívat samoobslužný portál. Na tomto portálu je dostupný katalog
služeb, kde mohou uživatelé zakládat požadavky pro všechny oblasti správy životního cyklu poskytovaných služeb. Uživatelé zde mohou například žádat o navýšení kapacity provozovaného cloudu, spustit nový virtuální server nebo
provést instalaci nové (předem připravené) služby. Všechny tyto požadavky jsou důsledně evidovány a automatizovaně zpracovávány pomocí nástrojů System Center.
Infrastruktura Privátního Cloudu je schopna reagovat na měnící se potřeby organizace a pružně přizpůsobovat
využívané zdroje potřebám služeb. System Center umožňuje spravovat služby napříč privátním a veřejným cloudem. Díky tomu může být například řešeno dočasné navýšení kapacity zdrojů z prostředků veřejného cloudu, nebo dokonce kompletní přesouvání služeb z cloudu privátního do veřejného a zpět.
System Center umožňuje díky sofistikované správě celého prostředí, detailnímu monitoringu celé
infrastruktury a komplexnímu řízení služeb získávat přesné informace o skutečně spotřebovaném a aktuálně využívaném výkonu datového centra. Všechny tyto informace jsou využívány pro chargeback.
Díky Privátnímu Cloudu můžete zvýšit výkonnost, dostupnost a bezpečnost vašeho IT, ale také zásadně zvýšit důvěryhodnost a profesionalitu pracovníků IT oddělení.

Žádné komentáře:

Okomentovat