úterý 19. ledna 2010

MS Exchange 2007: offline defragmentace

U produktu Microsoft Exchange 2007 probíhá on-line defragmentace a off-line defragmentace.

On-line defragmentace:
Spouští se automaticky jako součást procesu údržby úložišť za plného provozu a úložiště není potřeba odpojovat.

Offline defragmentace:
Spouští se ručně a dojde k odpojení úložišť (schránky a popř. veřejné složky). Při této akci se vytváří nová databáze a je nutné zajistit dostatek másta na disku.

SCRIPT:
Pro off-line defragmetaci jsem si vytvořil následující script.@ECHO OFF
CLS
rem
rem http://support.microsoft.com/kb/192185/cs
rem
ECHO *****************************
ECHO .
ECHO STOP sluzeb MS EXCHANGE 2007
ECHO .
ECHO *****************************
PAUSE
net stop msexchangeadtopology /y
net stop msftesql-exchange /y
net stop msexchangeis /y
net stop msexchangesa /y
net stop iisadmin /y
PAUSE
CLS
ECHO .
ECHO OFFLINE DEFRAGMENTACE MAILBOX
ECHO -----------------------------
PAUSE
eseutil /D "D:\EXCHANGE_SERVER\Mailbox\First Storage Group\Mailbox Database.edb" /b"D:\EXCHANGE_SERVER\_BACKUP\Mailbox Database.edb"
PAUSE
ECHO .
ECHO OFFLINE DEFRAGMENTACE PUBLIC FOLDERS
ECHO ------------------------------------
PAUSE
eseutil /D "D:\EXCHANGE_SERVER\Mailbox\Second Storage Group\Public Folder Database.edb" /b"D:\EXCHANGE_SERVER\_BACKUP\Public Folder Database.edb"
ECHO .
ECHO TEST INTEGRITY
ECHO --------------
PAUSE
eseutil /G "D:\EXCHANGE_SERVER\Mailbox\First Storage Group\Mailbox Database.edb"
eseutil /G "D:\EXCHANGE_SERVER\Mailbox\Second Storage Group\Public Folder Database.edb"
ECHO .
ECHO CHECKSUM
ECHO --------
PAUSE
eseutil /K "D:\EXCHANGE_SERVER\Mailbox\First Storage Group\Mailbox Database.edb"
eseutil /K "D:\EXCHANGE_SERVER\Mailbox\Second Storage Group\Public Folder Database.edb"
PAUSE
ECHO .
ECHO NEJLEPE PROVEST RESTART SERVERU a ZKONTROLOVAT FUNKCNOST

Žádné komentáře:

Okomentovat