úterý 19. ledna 2010

MS Exchange 2007: rychlé zastavení služeb

Potřebuju rychle zastavit všechny služby MS Exchange 2007.
A na toto jsem si vyrobil tento krátký script.

@echo off
cls
echo OPRAVDU ZASTAVIT MS EXCHANGE 2007
pause
net stop msexchangeadtopology /y
net stop msftesql-exchange /y
net stop msexchangeis /y
net stop msexchangesa /y
net stop iisadmin /y
pause

Žádné komentáře:

Okomentovat