pondělí 10. dubna 2017

Skype for Business - zjištění verze

Jak zjistím verzi (včetně aktualizací), kterou mám instalovanou na server ?
Více cest vede k cíli ...

např. PowerShellem se to provést takto:Možnost  1:

Get-ItemProperty HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\* | ?{$_.DisplayName -like “*Skype for Business*”} | Sort-Object DisplayName | Select DisplayName, DisplayVersion, InstallDate | Format-Table -AutoSize

Možnost 2:

Get-WmiObject -query ‘select name, version from win32_product’ | where {$_.name -like “*Skype for Business*”} | Sort-Object Name | Select Name, Version | ft -AutoSize

Možnost 3:

Get-CsServerPatchVersion | ft -AutoSize

Žádné komentáře:

Okomentovat