středa 5. října 2016

MS Exchange Server 2016 - oprava indexu databáze

Stalo se mi, že najednou začala databáze hlásit, že má index ve stavu ERROR ... tedy že je poškozený index.

Oprava je velmi jednoduchá.

Vše v PowerShellu


# Úvod
  CLS
  Remove-Variable -Name * -ErrorAction SilentlyContinue
  Add-PsSnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.E2010

# Definice proměnných
  $exsrv16dtb="EXSRV16b"

# Stav databází
  Get-MailboxDatabaseCopyStatus * | ft -auto

# STOP služeb
  stop-service MSExchangeFastSearch
  stop-service HostControllerService

# TEXT
  Write-Host -ForegroundColor Yellow "Smaž GUID adresář v cestě: "
  Get-MailboxDatabase $exsrv16dtb | select EdbFilePath

Nyní je nutno smazat GUID adresář s indexem ve výše uvedeném výpisu.
Je to takový ten adresář s děsně dlouhým názvem obsahující hexadecimální znaky, které jsou odděleny pomlčkami.
Pak je možno následně pokračovat
  
  pause

# START služeb
  start-service MSExchangeFastSearch
  start-service HostControllerService

Žádné komentáře:

Okomentovat