pondělí 10. října 2016

MS Exchange Server 2016 - interní SMTP RELAY server

Na síti se docela určitě nachází další zařízení jako UPS, tiskárny, ... které mají potřebu cosi odesílat skrz SMTP komunikaci.

Takže si vytvoříme další zabezpečený SMTP RELAY server.




Powershell:

  CLS
  Remove-Variable -Name * -ErrorAction SilentlyContinue
  Add-PsSnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.E2010
  $exsrv16="EXSRV16"
  $receiveconnector="SMTP RELAY $exsrv16"
  $IP_address_range="192.168.0.0/24","192.168.1.2"
  $exsrv16="$exsrv16.firma.cz"

# SEZNAM PŘIJÍMACÍCH KONEKTOR
  Get-ReceiveConnector -Server $exsrv16

# VYTVOŘÍME PŘIJÍMACÍ KONEKTOR
  New-Receiveconnector -Name $receiveconnector -RemoteIPRange ($IP_address_range) -TransportRole “FrontendTransport” -Bindings (“0.0.0.0:25”) -usage “Custom” -Server $exsrv16

# PŘIŘADÍME PRÁVA
  Set-ReceiveConnector -identity $receiveconnector -PermissionGroups “AnonymousUsers”

# ZAPNEME Open Relay
  Get-ReceiveConnector $receiveconnector | Add-ADPermission -User “NT Authority\ANONYMOUS LOGON” -ExtendedRights “Ms-Exch-SMTP-Accept-Any-Recipient”
  Get-ReceiveConnector -Server $exsrv16

Žádné komentáře:

Okomentovat