středa 13. dubna 2016

Windows Server 2016 - boot from VHD

Již od verze desktopového operačního systému MS Windows 7 lze provést boot z VHD souboru (kde je podporovaný operační systém).
Pro serverový operační systém je podpora až od verze MS Windows Server 2008 R2 (snad si to dobře pamatuji)

Myslím, že s  menší či větší modifikací toto platí i pro prostředí MS Windows 7 a novější či MS Widnows Windows Server 2008R2 a novější

Já jsem si jen chtěl vyzkoušet, že to funguje i případě varianty Windows Server 2016 TP4 na serveru intel NUC 6i5SYH.
Zachtělo se mi totiž v prostředí MS Windows Serveru 2016 provést boot z VHD (operačním systémem, který bootuje z VHD je v mém případě MS Windows 10).

Postupů je je na Internetu celá řada.
Proto snad ani nebudu uvádět zdroj.
Ale já zde ještě nemám poznamenaný ... a navíc aspoň jsem si vyzkoušel, že to je funkční i v prostředí MS Windows Serveru 2016

Nejprve je potřeba vytvořit prázdné disk (soubor VHD nebo lépe VHDX).
Postupů je opět celá řada. Lze to naklikat v GUI nebo z CMD nebo z PowerShellu.


CMD: Vytvoření disku VHDx, vytvoření oddílu 
diskpart
create vdisk file="c:\win10.vhdx" maximum 61440 type=expandable
select vdisk file= "c:\win10.vhdx"
attach vdisk
list disk
list volume
create partition primary
list volume
select volume Windows10
format quick
assign letter=V:
exit
nebo v Powershell: Vytvoření disku a oddílu
New-VHD - Path c:\Win10.vhdx -SizeBytes 40 GB -Dynamic
Následně zjistíme číslo disku
Get-Disk | FTa provedeme inicialziaci a vytvoříme oddíl
Initialize-Disk -Number číslo -PartitionStyle GPT
New-Partition -DiskNumber číslo -UseMaximumSize -DriveLetter V
a provedeme fomat NTFS
Get-Volume | where DriveLetter -eq V | Format-Volume -FileSystem NTFS –NewFileSystemLabel Win10


Zjištění počtu instalací - windows image details:
Zde nás zajímá číslo udávající index
(v případě serveru 2016 bude nejčastěji používaným čislo 4, v případě MS Windows 10 to bude pravděpodobně 1)
Get-windowsimage –imagepath C:\ISO\Win10\sources\install.wim

Provedeme instalaci obrazu do disku VHDx
Expand-WindowsImage -ImagePath "C:\ISO\Win10\sources\install.wim" -ApplyPath "V:\" -Index číslo

a následně odpojíme disk VHDx
Lze to udělat v GUI nebo v CMD
diskpart
select vdisk file=C:\Win10.vhdx
detach vdisk
exit

nebo to samé, ale z prostředí PowerShellu:
opět nás zajímá číslo disku, které získáme tímto následujícím příkazemGet-Disk | FT
a následně ho použijeme
Dismount-VHD –DiskNumber číslo
A následně už jen přidáme záznam do MENU boot např. takto

BCDEDIT
bcdedit /v
tímto následujícím příkazem obdržíme identifikátor, ktrerý následně použijemebcdedit /copy {default} /d "Windows 10"
bcdedit /set {identifikátor} device vhd=[c:]\Win10.vhdx
bcdedit /set {identifikátor} osdevice vhd=[c:]\Win10.vhdx
bcdedit /set {identifikátor} detecthal on

A pak stačí jen provést restart
např. buď z GUI nebo z CMD:
shutdown /r /t 0

Žádné komentáře:

Okomentovat