úterý 10. června 2014

MS Exchange 2013 - seznam mailboxů podle velikosti

Potřeboval jsem vypsat seznam mailboxů, setříděných dle velikosti.
Vše se provádí v PowerShellu:seznam mailboxů v serveru dle velikosti, vypiše jméno mailboxu, velikost v MB, počet položek
Get-MailboxStatistics -Server EXCHANGE | Sort-Object TotalItemSize -Descending | ft DisplayName,@{label=”TotalItemSize(MB)”;expression={$_.TotalItemSize.Value.ToMB()}},ItemCount  -auto


seznam mailboxů v databázi dle velikosti, vypiše jméno mailboxu, velikost v MB, počet položek
Get-MailboxStatistics -database "EXCHANGE" | Sort-Object TotalItemSize -Descending | ft DisplayName,@{label=”TotalItemSize(MB)”;expression={$_.TotalItemSize.Value.ToMB()}},ItemCount -auto


seznam mailboxů na serveru dle velikosti, vypiše jméno mailboxu, velikost v MB
Get-MailboxStatistics -Server EXCHANGE | Sort-Object TotalItemSize -Descending | ft Displayname,Totalitemsize

Žádné komentáře:

Okomentovat