pátek 16. května 2014

Migrace certifikační autority z Windows 2008 do Windows 2012R2

V rámci interní sítě je provozována jedna Microsoft Certifikační Autorita.
Historicky je instalovaná v prostředí MS Windows Server 2008.
No a nyní přišel čas ji přenést do nového prostředí MS Windows Server 2012 R2

Jak se tedy dá přenést interní certifikační autorita z prostředí MS Windows 2008 do prostředí MS Windows 2012 R2 ?
Samozřejmě platí, že je doporučeno nejprve provést zálohy celého prostředí.

1. MS Windows Server 2008
 • provést zálohu seznamu šablony certifikátů
  certutil.exe –catemplates > catemplates.txt
   
 • provést zálohu CSP a signature algorithm CA (Certifikační Autority)
  certutil.exe –getreg ca\csp\* > csp.txt
 • provést zálohu databáze certifikátů a privátního klíče CA
  Certutil.exe –backupdb c:\temp.ca
  Certutil.exe –backupkey c:\temp.ca
  zde je důležité nezapomenout (poznamenat si a bezpečně uložit po dobu migrace) heslo !!!
   
 • po exportu databáze provést okamžité zastavení CA (nutno zajistit aby CA nemohla vydávat další certifikáty)
  net stop certsvc
   
 • provést zálohu registrů CA
  reg export HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CertSvc\Configuration ca.reg 
 • provést zálohu souboru CAPolicy.inf
  Soubor se nachází v adresáři %SystemRoot% (tedy obvykle v c:\Windows)
  Pokud nepoužíváte svůj vlastní CAPolicy.inf, tak tento soubor neexistuje.
   
 • Provést odinstalaci role Certifikační autority (ve Správci Serveru)
2. MS Windows Server 2012 R2
 • provést instalaci a konfiguraci virtuálního počítačů
 • provést instalaci role Certifikační Autority a jednotlivých služeb dle potřeby
  např. v Poweshellu takto:
  Add-windowsfeature ADCS-Cert-Authority
  Add-WindowsFeature Adcs-Enroll-Web-pol
  Add-WindowsFeature Adcs-Enroll-Web-Svc
  Add-WindowsFeature Adcs-Web-Enrollment
  Add-WindowsFeature Adcs-Device-Enrollment
  Add-WindowsFeature Adcs-Online-Cert


  a vypíše seznam instalovaných služeb role ADCS:
  Get-Command -Module AdcsDeployment
   
 • ve Správci serveru dokončíme konfiguraci pro služby rolí
 • konfigurace služby Certifikační autorita (Certification Authority)- Certifikační autorita rozlehlé sítě- Kořenová certifikační autorita- Použít existující privátní klíč- Vybrat certifikát a použít jeho přidružený privátní klíč- DALŠÍ - a pak - IMPORT
 • konfigurace služby Webová žádost o certifikát u certifikační autority
   (Certification Authority Web Enrollmet)
  - Další ... Konfigurovat
 • konfigurace služby Online respondér (Online Responder)
   - Další ... Konfigurovat
 • konfigurace služby Zápisu síťových zařízení (Network Device Enrollment Service)
  - nejprve vytvořit doménový účet a přidat ho do lokální skupiny IIS_IUSRS
  - Další ... Konfigurovat 
  - zadat název autority pro registraci
  - zadat volitelné údaje
  - zadat délku klíče minimálně 2048
 • konfiguraci služby webová služba Zápis certifikátů (Certificate Enrollment Web Service)
  -
  vybereme Název CA
  - Další ... Konfigurovat- zvolíme typ ověřování: Uživatelské jméno a heslo
 • webová služba Zásady zápisu certifikátů (Certificate Enrollment Policy Web Service)
  zvolit typ ověřování (doporučení: zvolit uživatelské jméno a heslo)
 • obnovit ze zálohy privátní klíč CA
 • obnovit ze zálohy certifikáty CA
 • obnovit registry
  net stop certsvc
  reg import
  jméno_souboru
 • webová služba pro vydání certifikátu ... komunikace by měla být zabezpečena (zašifrována) HTTPS
  je tedy nutno přenést certifikát nebo získat nový pro zašifrování komunikace mezi serverem a klientem

Žádné komentáře:

Okomentovat