úterý 22. října 2013

Systémové databáze MS SQL

Master
Databáze MASTER zahrnuje systémové tabulky, informace o účtech přihlášení,  nastavení konfigurace systému MS SQL a další.
Musí by být umístěna na diskové jednotce odolné vůči chybám! 
Měla by se zálohovat po vytvoření úpravě nebo odstranění uživatelské databáze, změně konfigurace serveru nebo přidání uživatelských účtů. 
Pokud bude zničena a není k dispozici její záloha je možné provést její REBUILD.
Při obnově smaže veškerá nastavení platná pro server včetně všech přihlášení, takže je pak nutné vše nakonfigurovat od začátku ! 
Postup možno vyhledat na webu MS SQL book online "rebuil master database".

TempDB
Je velmi intenzivně využívaná a proto musí být umístěna na rychlém diskovém systému.
Může být vhodné vytvořit více datových souborů databáze TEMPDB u aplikací s vysokou propustností.
  • dočasný pracovní prostor, používá se pro privátní a globální dočasné proměnné
  • pracovní tabulky ke klauzulím ORDER BY, kurzorům a plánům HASH
  • proměnným k tabulkám a výsledky dočasných řazení operací vytvoření indexu
Tato databáze se vytváří vždy po novém spuštění systému MS SQL. 
Operace se protokolují na minimální úrovni SIMPLE.
V databáti TEMPDB mohou vytvářet dočasné objekty všichni uživatelé, jejich názvy začínají znaky #, ##

MSDB
Do této databáze ukládá instance systému MS SQL Server, zejména služba SQL Server Agent, naplánované úlohy, výstrahy, informace o zálohování atd.

Model
Databáze MODEL slouží jako šablona pro nové databáze vytvořené v instanci systému SQL.

Resource
Existuje od verze SQL 2005. Je jen pro čtení, obsahuje systémové objekty jako uložené procedury systémové funkce atd.
Umožňuje rychle upgradovat verze a odinstalovávat Service Packy. 
Databáze RESOURCE neobsahuje žádná uživatelská data ani metadata. 
Nemusí se tedy pravidelně zálohovat. 
Je skrytá, nezobrazuje se v nástroji MS SQL Server Management Studio.
Soubory databáze se jmenují: mssqlsystemresource.mdf a mssqlsystemresource.ldf

Podrobný popis přesunu hlavního souboru databáze tempdb je na webu SQL Server book online. Řetězec pro vyhledání použijte: "moving tempdb to new location" .

Žádné komentáře:

Okomentovat