úterý 2. července 2013

HYPER-V 2012 - typy migrací

Jaké máme možnosti migrací virtuálních počítačů v prostředí MS HYPER-V 2012 ?

Quick Migration
QM za pomocí sdíleného úložiště v rámci Hyper-V Clusteru tedy dokáže přesunout běžící VM mezi nody clusteru, ale po tuto dobu je VM v pozastaveném stavu.
Live Migration
LM oproti QM dokáže celý přesun provést za běhu VM bez omezení její funkčnosti. Celý proces je velice podobný s QM. Nedochází zde ovšem k přesunu paměti pomocí dočasného souboru, ale za pomoci synchronizace.
Live Migration je možné nově provádět i mezi Hyper-V servery, které nejsou členy clusteru. Protože se ale jedná o přesun konfigurace VM a její paměti a ne o přesun datových souborů, je stále nutné mít k dispozici sdílené datové úložiště. Tím může být nově SMB share. Více na: http://www.zive.cz/clanky/hyper-v-2012-a-mobilita-vm/sc-3-a-168700/default.aspx#utm_medium=selfpromo&utm_source=zive&utm_campaign=copylink
Více na: http://www.zive.cz/clanky/hyper-v-2012-a-mobilita-vm/sc-3-a-168700/default.aspx#utm_medium=selfpromo&utm_source=zive&utm_campaign=copylink
Live Storage Migration
LSM je ve Windows Server 2012 úplnou novinkou. Umožňuje administrátorovi přesouvat datové soubory VM opět bez omezení běhu.

Shared-Nothing Live Migration
Přelomovou funkcí je v novém Hyper-V dozajisté migrace VM mezi fyzickými hostiteli bez jakéhokoli sdíleného prostředku kromě síťového propojení. Jak již bylo zmíněno, SNLM lze provádět také přes WiFi připojení. Oficiálně podporovaná rychlost linky je ale min. 1Gb/s. Průběh Shared-Nothing Live Migration je vlastně kombinací Live Migration a Live Storage Migration.

Poznámky vznikly dle článku: Hyper-V 2012 a mobilita VM

Žádné komentáře:

Okomentovat