pondělí 29. dubna 2013

MS Windows Server 2012 Hyper-V - virtuální firewall

Pro některé čtenáře bude možná překvapením, že nedílnou součástí MS Windows 2012 Server HYPER-V je také virtuální firewall, kterým lze nastavovat ACL pro virtuální počítače (tady zakazovat či povolovat síťový provoz).

ACL = Access Control List = přístupové seznamy

V případě podání firmy Microsoft se jedná o základní funkcionalitu.
ACL lze nastavovat pouze na TCP/IP adresy.

Pravidlo může být aplikováno na HYPER-V switch portu.

Funkcionalita je však omezena pouze na:

  • povolení ... zákaz
  • směr provozu
  • TCP/IP adresu (síť ... subnet)
Vše se provádí pouze a jen v PowerShellu.
Grafické rozhraní není k dispozici.

Get-VMNetworkAdapterAcl 
... vypíše seznam HYPER-V síťových karet a stav pravidel
... zobrazí existující ACL

Add-VMNetworkAdapterAcl -VMName VM1 -RemoteIPAdress 192.168.1.0/24 -Direction Both -Action Deny
... zakáže pro virtuální počítač VM1 komunikaci v obou směrech se sítí 192.168.1.0/24
... tento příkaz vytvoří nový ACL

Remove-VMNetworkAdapterAcl -VMNAME VM1 -RemoteIPAddress 192.168.1.0/24 -Direction Both -Action Deny
... odstraní existující ACL


V případě, že potřebujete rozšířenou funkcionalitu ... povolit či zakázat TCP/IP port
pak je nutno použít další, jiný software.
např. od firmy 5NINE: www.5nine.com (jako rozšíření HYPER-V switche).


Žádné komentáře:

Okomentovat