středa 5. září 2012

Microsoft System Center

System Center obsahuje vyspělé nástroje pro správu rozsáhlých heterogenních datacenter, aplikací a služeb. S pomocí System Center můžete vybudovat privátní cloud a poskytovat IT jako službu.

Proč System Center používat?
 • Centrální správa privátního a veřejného Cloudu
 • Inventarizace IT prostředí, přehled o využívání SW
 • Sofistikované zálohování infrastruktury a aplikací
 • Rozsáhlý monitoring IT infrastruktury a služeb
 • Automatizace úloh a řízení IT procesů
 • Správa virtualizace Hyper-V, VMware a Xen
 • Využití od malých prostředí po velká datacentra.
 • Charakteristika produktů System Center
Řešení System Center obsahuje celou řadu nástrojů, z nichž každý je specializován na konkrétní oblast. Jako celek lze System Center využít k vybudování vysoce dostupného, dynamického a automatizovaného privátního cloudu a umožňuje řídit a spravovat služby provozované napříč privátním i veřejným cloudem. Jednotlivé produkty lze samozřejmě využívat samostatně pouze pro konkrétní oblasti správy IT. System Center nabízí široké možnosti uplatnění nejen u malých firem, ale také pro budování a správu rozsáhlých datových center.
Charakteristiku jednotlivých nástrojů System Center v aktuálně dostupných verzích podávají následující odstavce:
 • SC 2012 App Controller - Portál pro uživatele služeb provozovaných v privátním a veřejném cloudu. Umožňuje uživatelům nebo správcům aplikací a služeb vytvářet, konfigurovat, spravovat stávající a instalovat nové služby.
 • SC 2012 Configuration Manager - Komplexní nástroj pro řízení a správu koncových zařízení a serverů. Mezi klíčové vlastnosti tohoto nástroje patří detailní HW,SW inventarizace, měření skutečného využívání SW, porovnávání konfigurací počítačů pomocí definovaných šablon napříč organizací, zejména však distribuce aplikací a operačních sytémů bez zásahu administrátora (zero-touch). Administrátoři získají nástroj pro centrální správu všech koncových zařízení v celé organizaci, bez ohledu na to, kde se nacházejí.
   
 • SC 2012 Endpoint Protection - Součástí System Center je antimalware řešení, jehož správa je plně integrována do nástroje Configuration Manager. Instalace, konfigurace politik, vyhodnocování výsledků a reporting je centrálně řízen z prostředí SCCM.
   
 • SC 2012 Data Protection Manager - Nabízí jednotný způsob ochrany dat pro Windows Servery a klientské počítače a představuje ideální řešení pro zálohování a obnovu dat v prostředí Windows. Můžete těžit z nasazení produktu, který jednoduchým způsobem realizuje kontinuální zálohování všech důležitých součástí infrastruktury.
 • SC 2012 Operations Manager - Proaktivní dohledový systém, který poskytuje expertní analýzu heterogenního IT prostředí. Umožňuje velmi detailně monitorovat infrastrukturu, síťové prvky, operační systémy a aplikace. Poskytuje centrální pohled na zdraví celého IT prostředí a výrazně přispívá k efektivnímu řešení problémů a dodržování SLA.
   
 • SC 2012 Orchestrator - Nástroj pro automatizaci IT procesů, který snižuje provozní náklady a zvyšuje efektivitu IT díky tomu, že urychluje poskytování služeb a omezuje množství chyb. Dosahuje toho nahrazením ručně prováděných činností s vysokými nároky na prostředky standardizovanými a automatizovanými procesy.
   
 • SC 2012 Service Manager - Platforma pro centrální řízení a správu IT pomocí definovaných postupů a procesů. Tyto postupy vycházejí například ze specifikace Microsoft Operations Framework (MOF) nebo knihovny Information Technology Infrastructure Library (ITIL). Umožňuje vybudování vlastního katalogu služeb, který je pro uživatele publikován na portálu Service Manageru . Součástí procesů mohou být díky vysoké míře integrace využívány a řízeny další produkty System Center.
   
 • SC 2012 Virtual Machine Manager - Poskytuje komplexní správu virtualizovaného prostředí. Zajišťuje rozdělování fyzických prostředků datového centra mezi jednotlivá oddělení, umožňuje vytvářet šablony služeb a velice efektivně provádět jejich distribuci do předem definovaných cloudů. Poskytuje dynamickou optimalizaci prostředků na různých virtualizačních a fyzických platformách. Společně s nástrojem App Controller získáte sofistikovaný nástroj pro řízení přístupů ke správě provozovaných služeb organizace.

Žádné komentáře:

Okomentovat