úterý 10. prosince 2019

Office365 - odesílá přílohy jako winmail.dat

Při používání EXCHANGE ONLINE se může stát, že přílohy (typicky např. PDF) může příjemce obdržet ve formátu winmail.dat.
A zde je řešení.
Postup:
  • povolit spouštění skriptů (nastaví se jen jednou - jednorázově 

Spustit powershell jako správce
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

Připojit se ke službě Exchange Online:
zadejte svůj admin přístup k Office 365
$UserCredential = Get-Credential"

vytvořit session připojení k Exchange Online
$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection

importovat session
"Import-PSSession $Session -DisableNameChecking"

zakázaní TNEF
Set-RemoteDomain Default -TNEFEnabled $false

Test
Get-RemoteDomain -Identity Default| Select TNEFEnabled

Zákaz
Remove-PSSession $Session

Žádné komentáře:

Okomentovat