pátek 26. ledna 2018

How change the database collation


Snadno.
Když provedu následující.


USE master;
GO ALTER DATABASE MyOptionsTest 
COLLATE Latin1_General_100_CI_AS
GO 

A ověřím nastavení takto:

--Verify the collation setting. 
SELECT name, collation_name FROM sys.databases WHERE name = N'MyOptionsTest'; 

Žádné komentáře:

Okomentovat