pátek 30. června 2017

Cisco AnyConnect - více profilů VPN serverů

jen tip … třeba se to může někomu hodit.
Tento tip zajistí „zapamatování “ adresy VPN serveru a přihlašovacího účtu.


Upozornění: Změny v níže uvedeném souboru budou aktivní až po restartu CISCO Anyconnet Clienta
Vytvořte si soubor:
preferences.xml
V cestě: C:\ProgramData\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\Profile\
Soubor s tímto obsahem (
modifikujte modrou zvýrazněnou položku):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<AnyConnectProfile xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/encoding/"> 
<ServerList> 

     <HostEntry> 
          <User>user</User> 
          <SecondUser></SecondUser> 
          <ClientCertificateThumbprint></ClientCertificateThumbprint> 
          <ServerCertificateThumbprint></ServerCertificateThumbprint> 
          <HostName>vpn.firma.cz</HostName> 
          <HostAddress>vpn.firma.cz</HostAddress> 
          <Domain></Domain> 
          <Group></Group> 
          <ProxyHost></ProxyHost> 
          <ProxyPort></ProxyPort> 
          <SDITokenType>none</SDITokenType> 
          <ControllablePreferences> 
          <LocalLanAccess>true</LocalLanAccess></ControllablePreferences> 
     </HostEntry>

     <HostEntry> 
          <User>user</User> 
          <SecondUser></SecondUser> 
          <ClientCertificateThumbprint></ClientCertificateThumbprint> 
          <ServerCertificateThumbprint></ServerCertificateThumbprint> 
          <HostName>vpn1.firma.cz</HostName> 
          <HostAddress>vpn1.firma.cz</HostAddress> 
          <Domain></Domain> 
          <Group></Group> 
          <ProxyHost></ProxyHost> 
          <ProxyPort></ProxyPort> 
          <SDITokenType>none</SDITokenType> 
          <ControllablePreferences> 
          <LocalLanAccess>true</LocalLanAccess></ControllablePreferences> 
     </HostEntry> 

</ServerList>
</AnyConnectProfile>


Poznámka 1:
Pro přidání dalšího serveru můžete zkopírovat celou sekci začínající <HostEntry> a končící </HostEntry> .
V této sekci následně modifikujte adresu VPN server a přihlašovací účet

Po každé modifikaci souboru
C:\ProgramData\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\Profile\preferences.xml je nutno provést restart Cisco AnyConnect Clienta:

Plně postačuje provést následující:
- ukončit ikonku na systémové liště vedle hodin
- provést znovu spuštění (je v menu programů)

Žádné komentáře:

Okomentovat