pátek 10. února 2017

Windows server - povolení portů na firewallu

Nainstaluji si web server, který chytá nejen HTTP, ale i šifrovaný HTTPS.
Zároveň ale také chci mí zapnut Windows firewall.

Na příkazové řádce se to provede takto:

netsh advfirewall firewall add rule name="HTTP (80)" dir=in action=allow protocol=TCP localport=80

netsh advfirewall firewall add rule name="HTTPS (443)" dir=in action=allow protocol=TCP localport=443

A v prostředí PowerShell se to provede takto:

New-NetFirewallRule -DisplayName 'HTTP(S) IN' -Profile @('Domain', 'Private') -Direction Inbound -Action Allow -Protocol TCP -LocalPort @('80', '443')

Žádné komentáře:

Okomentovat