středa 30. listopadu 2016

MS EXCHANGE - SEND AS

Veřejná složka má přidělenou e-mail adresu.
Ale občas je nutno, aby jeden uživatel sem tam pod touto e-mail adresou odpověděl (odchozí e-mail adresa byla e-mail adresa veřejné složky).

Veřejná složka má e-mail adresu: faktury@firma.cz
Veřejná složk má jméno: FAKTURY
Uživatel má primární e-mail adresu: jmeno.prijmeni@firma.cz
V PowerShelllu e to provede takto:

CLS
  Remove-Variable -Name * -ErrorAction SilentlyContinue
  Add-PsSnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.E2010

# DEFINICE
  $PublicFolder = "FAKTURY"
  $user = "jmeno.prijmeni@firma.cz"

# MAIN
  Add-ADPermission $PublicFolder -User $user -AccessRights ExtendedRight -Extendedrights "Send As"
  
# UPDATE ADDRESS BOOK + GAL  
  get-offlineaddressbook | update-offlineaddressbook
  Update-GlobalAddressList -Identity "Default Global Address List"

Žádné komentáře:

Okomentovat