čtvrtek 22. října 2015

Windows 10 - Nested HYPER-V

a je to tady ...

Dlouho očekávána funkcionalita možnost provozu HYPER-V v HYPER-V.
Rozhodně ne pro produkční prostředí, zato ale velmi oceňovaná v testovacím, laboratorním a výukovém nasazení.

Dosud se to dalo řešit např. s VMWARE WORKSTATION.

První vlaštovka, která přináší čerstvý vítr do plachet HYPER-V je operační systém MS Windows 10 ve větvi th2 s konkrétním buildem 10565 (a oprávněně lze předpokládat že i vyšší)

Poznámka:
Windows 10 build 10565 mají k dispozici všichni, kteří jsou v programu INSIDER.

Podmínky:
- INTEL VT-x musí být na fyzickém stroji


Funkčnost:
Na fyzickém stroji je instalován MS Windows 10 build 10565 s rolí HYPER-V.

VM s OS MS Windows Server 2012 R2:       HYPER-V nelze instalovat
VM s OS MS Windows Server 2016 TP3:     HYPER-V nelze instalovat
VM s OS MS Windows 10 build 10240:        HYPER-V nelze instalovat
VM s OS MS Windows 10 build 10565:        HYPER-V lze instalovat

Postup pro zprovoznění Nested HYPER-V
pro případné o zprovoznění1. Instalujeme na fyzický počítač MS Windows 10 build 10565

2. Vytvoříme VM s OS MS Windows 10 build 10565
    Docela určitě bude docházet k dalším aktualizacím a firma MS vydá oficiální seznam
    podporovaných hypervizorů.
    Aktuálně jsem ověřil funkčnost pouze s MS Windows 10 build 10565.
    Podmínky pro konfiguraci VM: - 4 GB pevná RAM
                                                        - MAC spoofing na síťové kartě
                                                 
3. Na fyzickém stroji zapnout Nested HYPER-V
Spustíme následující PowerShell script:

Invoke-WebRequest https://raw.githubusercontent.com/Microsoft/Virtualization-Documentation/master/hyperv-tools/Nested/Enable-NestedVm.ps1 -OutFile ~/Enable-NestedVm.ps1

a pak pro každou VM tento script:
~/Enable-NestedVm.ps1 -VmName jméno_VM

4. V konfigurace VM je nutno zapnout MAC spoofing
Např. v PowerShellu tímto příkazem:

Set-VMNetworkAdapter -VMName jméno_VM -MacAddressSpoofing on

5. Instalujeme Hyper-V ve VM
... a funguje to :-)

Žádné komentáře:

Okomentovat