středa 8. dubna 2015

MS SQL 2014 - DETACH ERROR 3703

Když se pokouším provést DETACH databáze, tak obdržím chybku 3703.
Tato chybová hláška mluví něco o tom, že je databáze v použití (přestože prokazatelně vím, že není a konkrétní služba je shozená).

Řešení je opět jednoduché.
Stačí poslat následující SQL příkazy:

Varianta 1: T-SQL


Use Master
Go 
ALTER DATABASE <db_name> 
SET SINGLE_USER WITH Rollback Immediate 
Go 
SP_Detach_db <db_name> 
Go


Varianta 2: GUI

To set a database to single-user mode

  1. In Object Explorer, connect to an instance of the SQL Server Database Engine, and then expand that instance.
  2. Right-click the database to change, and then click Properties.
  3. In the Database Properties dialog box, click the Options page.
  4. From the Restrict Access option, select Single.
  5. If other users are connected to the database, an Open Connections message will appear. To change the property and close all other connections, click Yes.

Žádné komentáře:

Okomentovat