úterý 28. ledna 2014

Windows 2012 R2 - odstranění cluster role z VM

Mám MS Windows 2012 R2.
Failover Cluster.
A spousty virtuálních počítačů.

A nutně potřebuji odebrat jednomu virtuálním počítači cluster roli.
Potřebuji, to byl obyčejný Hyper-V 2012 R2 virtuální počítač.
A to vše se musí stát ""za živa" ... když je virtuální počítač spuštěn.Velmi rychle to lze provést z prostředí PowerShell.

Remove-ClusterGroup -VMId (Get-VM -Name $VMName).VMId -RemoveResources

Konkrétní příklad pro odebrání cluster role u vm 123-office:Remove-ClusterGroup -VMId (Get-VM -Name 123-office).VMId -RemoveResources

Žádné komentáře:

Okomentovat