neděle 12. června 2011

HTC HD2: Hard Reset

Softwarové řešení:Pokud je systém alespoň částečně provozuschopný, přejděme do:
- Nastavení
- Zabezpečení
- Tovární nastavení.
Následně stačí zadat číselný kód "1234" a zařízení si nahraje čistý systém z paměti ROM.

Hardwarové řešení:Vypnout HTC HD2.
Stisknout a držet tlačítka Volume Up a Volume Down (zvýšení a snížení hlasitosti), krátce stisknout tlačítko Power (napájení).
Tlačítka Volume Up a Down držte dokud se neobjeví informace "This operation will delete all your personal data, and reset all settings to the manufacturer default settings. Press VolUp to restore manufacturer defaults, or press other keys to cancel."

Po stisknutí tlačítka Volume Up se provede Hard Reset, po stisku jakéhokoliv jiného tlačítka se operace zruší.

Žádné komentáře:

Okomentovat