sobota 24. července 2010

MS EXCHANGE 2007: jak znova rychle vytvořit OWA virtuální adresáře

Jak znova rychle vytvořit OWA virtuální adresáře v IIS ?

Postup je jednoduchý:
1. spustit exchange management shell
2. zde napíšem postupně příkazy (pro kontrolu):
  - Get-AutodiscoverVirtualDirectory
  - Get-OABVirtualDirectory
  - Get-OWAVirtualDirectory
  - Get-WebServicesVirtualDirectory
  - Get-ActiveSyncVirtualDirectory
  - Get-UMVirtualDirectory3. Následně provedeme odstranění všech virtuálních adresářů
  - Remove-OWAVirtualDirectory -Identity "Owa (Default Web Site)" -Confirm:$false

  - Remove-OWAVirtualDirectory -Identity "Exadmin (Default Web Site)" -Confirm:$false
  - Remove-OWAVirtualDirectory -Identity "Exchange (Default Web Site)" -Confirm:$false
  - Remove-OWAVirtualDirectory -Identity "Exchweb (Default Web Site)" -Confirm:$false
  - Remove-OWAVirtualDirectory -Identity "Public (Default Web Site)" -Confirm:$false
  - Remove-WebServicesVirtualDirectory -Identity "EWS (Default Web Site)" -Confirm:$false
  - Remove-ActiveSyncVirtualDirectory -Identity "Microsoft-Server-ActiveSync (Default Web Site)" -Confirm:$false
  - Remove-OabVirtualDirectory -Identity "OAB (Default Web Site)" -Force:$true -Confirm:$false
  - Remove-UMVirtualDirectory -Identity "UnifiedMessaging (Default Web Site)" -Confirm:$false
  - Remove-AutodiscoverVirtualDirectory -Identity "Autodiscover (Default Web Site)" -Confirm:$false
 
4. Znovu zkontrolujeme, že je vše pryč
  - Get-AutodiscoverVirtualDirectory
  - Get-OABVirtualDirectory
  - Get-OWAVirtualDirectory  - Get-WebServicesVirtualDirectory
  - Get-ActiveSyncVirtualDirectory
  - Get-UMVirtualDirectory

5. Vytvoříme virtuální adresáře do virtuálního webu mail
  - New-OWAVirtualDirectory -WebsiteName "mail" -OwaVersion "Exchange2007" -ExternalAuthenticationMethods Fba
  - Set-OWAVirtualDirectory -InternalUrl "https://INTERNAL_FQDN_OF_EXCHANGE/owa/" -ClientAuthCleanupLevel "Low" -LogonFormat "UserName" -DefaultDomain “NETBIOSDOMAINNAME” -Identity "Owa (XXXXXXX)"
  - New-OWAVirtualDirectory -WebsiteName "mail" -OwaVersion "Exchange2003or2000" -VirtualDirectoryType "Exadmin" -ExternalAuthenticationMethods Fba

  - New-OWAVirtualDirectory -WebsiteName "mail" -OwaVersion "Exchange2003or2000" -VirtualDirectoryType "Mailboxes" -ExternalAuthenticationMethods Fba

  - New-OWAVirtualDirectory -WebsiteName "mail" -OwaVersion "Exchange2003or2000" -VirtualDirectoryType "Exchweb" -ExternalAuthenticationMethods Fba

  - New-OWAVirtualDirectory -WebsiteName "mail" -OwaVersion "Exchange2003or2000" -VirtualDirectoryType "PublicFolders" -ExternalAuthenticationMethods Fba

  - New-WebServicesVirtualDirectory -WebsiteName "mail" -InternalUrl "https://INTERNAL_FQDN_OF_EXCHANGE/EWS/Exchange.asmx" -basicauthentication 1 -windowsauthentication 1

  - New-ActiveSyncVirtualDirectory -WebsiteName "mail" -InternalUrl "https://INTERNAL_FQDN_OF_EXCHANGE/Microsoft-Server-ActiveSync" -ExternalAuthenticationMethods Basic -InternalAuthenticationMethods Basic

  - New-OabVirtualDirectory -WebsiteName "mail" -InternalUrl https://INTERNAL_FQDN_OF_EXCHANGE/OAB

  - Set-OabVirtualDirectory -PollInterval "30" -Identity "oab (mail)"

  - New-UMVirtualDirectory -WebsiteName "mail" -InternalUrl "https://INTERNAL_FQDN_OF_EXCHANGE/UnifiedMessaging/Service.asmx"

  - New-AutodiscoverVirtualDirectory -WebsiteName "mail" -InternalUrl "https://INTERNAL_FQDN_OF_EXCHANGE/Autodiscover/Autodiscover.xml" -BasicAuthentication 1 -WindowsAuthentication 1

  - Set-ClientAccessServer -Identity “Servername” -AutoDiscoverServiceInternalUri https://INTERNAL_FQDN_OF_EXCHANGE/Autodiscover/Autodiscover.xml

  - Set-OfflineAddressBook "Default Offline Address Book" -VirtualDirectories "Servername\OAB (mail)" -Versions Version2,Version3,Version4)"
6. A zkontrolujeme
Get-AutodiscoverVirtualDirectory
Get-OABVirtualDirectory
Get-OWAVirtualDirectory
Get-WebServicesVirtualDirectory
Get-ActiveSyncVirtualDirectory
Get-UMVirtualDirectory
 
Zdroj zde.

Žádné komentáře:

Okomentovat