pondělí 25. září 2017

Exchange Server 2016 - změna Witness

Když mám 2 MS Exchange Servery, tak potřebuji mít ještě někde další server, který bude působit jako WITNESS Server.
Ale může nastat situace, že potřebuji tento změnit WITNESS SERVER.

V PowerShellu se to provede takto:$DAGname="EXSRV16DA"
$WitnessServer="witnessserver.firma.cz"
$WitnessDirectory="C:\DAGFileShareWitnesses\EXSRV16DA.coaut.cz"

Set-DatabaseAvailabilitygroup -Identity $DAGname -WitnessDirectory $WitnessDirectory -WitnessServer $WitnessServer

Žádné komentáře:

Okomentovat