úterý 3. května 2016

Exchange 2013 - content filer

Práce s CONTENT filtrem v MS Exchange Server 2013

Vypíše stav filtru:
Get-ContentFilterConfig

Get-ContentFilterConfig | Format-List ExternalMailEnabled


Dá (a vše předchozí smaže) do filtru vyjímku na doménu xyz.cz:
Set-ContentFilterConfig -BypassedSenderDomains "xyz.cz"

Přidá již existujícímu následující 2 domény:
Set-ContentFilterConfig -BypassedSenderDomains @{Add="abc.cz", "def.cz"}

Odstraní 2 existující domény:
Set-ContentFilterConfig -BypassedSenderDomains @{remove="abc.cz", "def.cz"}


Odkaz:
https://technet.microsoft.com/en-us/library/aa995953(v=exchg.160).aspx

Žádné komentáře:

Okomentovat