úterý 1. dubna 2014

MS Windows 2012 R2 - cluster scheduled task

ano jde to.
I v případě MS Windows clusteru lze vytvořit naplánovanou cluster úlohu, které se spustí a poběží na "tom správném" uzlu (node).
A pokud bude uzel odstaven, odstěhuje se nám naplánovaná úloha na jiný - běžící uzel.

Jen je potřeba pamatovat na několik "vlastností" u cluster scheduled task ve verzi MS Windows 2012 R2

 • nelze spuštěné úloze přidělit práva ... vždy poběží s právy LOCAL SYSTEM
  pokud tedy spouštíme nějakou zálohu musíme modifikovat např. RUNAS
 • nelze vytvořit denně opakující se naplánovanou úlohu s intervalovým opakováním
  tedy chci každý den provádět naplánovanou úlohu a potřebuji aby se v rámci dne ještě opakovala v zadaném intervalu
 • nelze vytvořit měsíční naplánovanou úlohu

a jak se vytvářejí Cluster Scheduled Task ?


Vždy a jen v PowerSchellu.
Na grafické zobrazení je nutno zapomenout.
Respektive pouze se lze dívat v grafickém rozhraní na vlastnosti naplánované úlohy.
Spustíme plánovač úloh (např. na příkazovém řádku: taskschd.msc).
a přejdeme do složky: Failover Clustering folder.
K dispozici tyto následující Cluster Scheduled Task:
 • Get-ClusteredScheduledTask
 • Register-ClusteredScheduledTask 
 • Set-ClusteredScheduledTask
 • Unregister-ClusteredScheduledTask
A ještě příklad jedné mé cluster naplánované úlohy:


#definice proměnných
# jméno úlohy
$taskn = "uloha1"
# název clusteru
$cl = Get-Cluster
# a kde poběží
$taskt = "AnyNode"
# naplánovaná akce
$act = New-ScheduledTaskAction –Execute \\NODE1\BAT\uloha1.cmd
# aktivační signál ... od kdy je úloha aktivní
$at = "3.27.2014 8:00"
# aktivační signál ... kdy se má úloha spouštět
$tri = New-ScheduledTaskTrigger -Daily -At $at
# poznámka k úloze
$desc = "Generace OP v 8:00"
# registrace naplánované úlohy
Register-ClusteredScheduledTask –TaskName $taskn –Cluster $cl -TaskType $taskt -Action $act –Trigger $tri -Description $desc
# přestávečka 1 sekunda pro stabilizaci
Start-Sleep -s 1
# aktivace, povolení úlohy
Enable-ScheduledTask -TaskPath "\Microsoft\Windows\Failover Clustering\" -TaskName $taskn

A další PowerShell příkazy, které se mohu hodit:
 • Seznam ne-cluster naplánovaných úloh
  get-scheduledtask
 • Seznam cluster naplánovaných úloh
  Get-ClusteredScheduledTask
 • Od-registrování - zrušení naplánované cluster úlohy
  Unregister-ClusteredScheduledTask uloha1
 • Seznam naplánovaných cluster úloh
  Get-ClusteredScheduledTask
 • Okamžitý start naplánované cluster úlohy (např. test funkčnosti)
  Start-ScheduledTask -TaskPath "\Microsoft\Windows\Failover Clustering\" -TaskName uloha1

Žádné komentáře:

Okomentovat