úterý 7. května 2013

MS Windows XP - Generace data a času v dávkovém souboru

Potřeboval jsem ve stařičkých MS Windows XP SP3 CZ vygenerovat datum a času pro další zpracování v dávkovém souboru.

Zde je příkazový řádek:

Generace času:
set hour=%time:~0,2%
if "%hour:~0,1%" == " " set hour=0%hour:~1,1%
echo hour=%hour%
set min=%time:~3,2%
if "%min:~0,1%" == " " set min=0%min:~1,1%
echo min=%min%
set secs=%time:~6,2%
if "%secs:~0,1%" == " " set secs=0%secs:~1,1%
echo secs=%secs%

Generace datumu:
set year=%date:~-4%
echo year=%year%
set month=%date:~-7,2%
if "%month:~0,1%" == " " set month=0%month:~1,1%
echo month=%month%
set day=%date:~-10,2%
if "%day:~0,1%" == " " set day=0%day:~1,1%
echo day=%day%

Vypsání datumu a času:
set datetimef=%year%%month%%day%-%hour%%min%%secs%
echo datetimef=%datetimef%

A dostanu výsledek v tomto tvaru (rok_měsíc_den-hodna_minuta_sekunda):
20130102-030405

Žádné komentáře:

Okomentovat