středa 11. července 2012

Vzorečky pro výpočty obvodů střídavého proudu


Vzorečky pro výpočty obvodů střídavého proudu
Efektivní hodnoty napětí a proudu

Platí pouze pro sinusový průběh!

Uef = (√2 ÷ 2) × Umax ≈ 0,71 × Umax [V;V]
Uef = 1,11 × Ustř [V;V]Střední hodnoty napětí a proudu

Platí pouze pro sinusový průběh!


Ustř = (2 ÷ π) × Umax ≈ 0,64 × Umax [V;V]

Ustř = 0,9 × Uef [V;V]Maximální hodnoty napětí a proudu

Platí pouze pro sinusový průběh!

Umax = √ 2 × Uef ≈ 1,41 × Uef [V;V]

Umax = 1,57 × Ustř [V;V]Výkon elektrického proudu


S = U × I [VA; V, A]

P = U × I × cos φ [W; V, A]

Q = U × I × sin φ [VAr; V, A]


S - zdánlivý výkon (výkon na obecné, komplexní, zátěži)
P - činný výkon (výkon na odporové zátěži)
Q - jalový výkon (výkon na kapacitní nebo indukční zátěži)Rezonanční frekvence LC obvodu


fr = 1 ÷ ( 2 × π × √(L × C) ) [ Hz; H, F ]

Vzorec platí pro sériovou i paralelní rezonanci. Přičemž paralelní LC obvod má při rezonanci nejvyšší možnou impedanci a sériový naopak nejnižší.Součástky rezonančního obvodu


Základní vzorec pro rezonanční frekvenci sériového nebo paralelního LC obvodu:

ω2 × L × C = 1 [1/s2; H, F ]

Do něho dosazujeme dvě známé veličiny a vyjde nám ta třetí, do té chvíle neznámá

Úprava pro praktické hodnoty:

f2 × L × C = 25 330 nebo
f × √(L × C) = 159,15

z toho pak vyplývá:

f2 = 25330 ÷ (L × C)
C = 25330 ÷ (L × f2)
L = 25330 ÷ (C × f2)
f = 159,15 ÷ √(L × C)

Hodnoty pro f, L, C dosazujeme buď v [ MHz, µH, pF ] nebo v [ kHz, mH, nF ].
Impedance indukčnosti (tlumivky)

XL = 2 × π × f × L = ω × L [ Ω; Hz, H ]Impedance kapacity (kondenzátoru)

XC = 1 ÷ (2 × π × f × C) = 1 ÷ (ω × C) [ Ω; Hz, F ]

Žádné komentáře:

Okomentovat