pátek 23. ledna 2015

Windows 2012 R2 - zrušení deduplikace

Kdysi v minulosti jsem se zmiňoval, jak zapnout deduplikaci v rámci MS Windows Server 2012 (R2) příkazem z PowerShellu.

A nyní opačný problém.

Jak deduplikaci zrušit a uvést svazek (oddíl na disku) do původního stavu ?
Opět několik příkazů z PowerShellu.Nejprve pro zopakování:

START DEDUPLIKACE        PS C:\> Start-DedupJob –Volume X: –Type Optimization

STAV DEDUPLIKACE          PS C:\> Get-DedupStatus


Zrušíme deplikaci - jako naplánovanou úlohu
STOP DEDUPLIKACE:    PS C:\> Disable-DedupVolume -Volume X: -DataAccess

Zrušíme deplikaci - uvedeme data na disku do původní nededuplikovamého stavu:

                        PS c:\> Start-DedupJob -volume X: -Type Unoptimization

Žádné komentáře:

Okomentovat