pondělí 22. září 2014

SCVMM 2012R2 a chyba 20413

Popis prostředí:
- Operační systém: MS Windows 2012R2 + všechny aktualizace k 19.9.2014
- Databázový server: MS SQL Server 2012 + všechny aktualizace k 19.9.2014
- MS System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager + všechny aktualizace k 19.9.2014

Popis chyby:
Při vytváření cloudu při operaci přidělení práv dojde k chybě:

Error (20413)
VMM encountered a critical exception and created an exception report at C:\ProgramData\VMMLogs\SCVMM.b7cc18df-1adf-435e-9e7a-0e808e02de19\report.txt.


A operace se neprovede.

A zde je řešení:

Celý problém nastane až po instalaci aktualizací na SCVMM 2012 R2 RTM.
Po instalaci prvního balíčku aktualizací je nutné provést ještě následující SQL script nad databází MS SQL Server SCVMM.
V případě, že se tento SQL script neprovede, dojde k výše uvedené chybce.

/* script starts here */
ALTER Procedure [dbo].[prc_RBS_UserRoleSharedObjectRelation_Insert]
(
    @ID uniqueidentifier,
    @ObjectID uniqueidentifier,
    @ObjectType int,
    @RoleID uniqueidentifier,
    @UserOrGroup varbinary (85),
    @ForeignAccount nvarchar (256),
    @IsADGroup bit,
    @ExistingID uniqueidentifier = NULL OUTPUT
)
AS
SET NOCOUNT ON
   SELECT @ExistingID = [ID] FROM [dbo].[tbl_RBS_UserRoleSharedObjectRelation]
   WHERE [ObjectID] = @ObjectID AND [RoleID] = @RoleID 
 AND
 -- Select owner OR Select all which matches ForeignAccount or UserOrGroup OR
 -- both ForeignAccount and UserOrGroup is NULL 
 (([UserOrGroup] = @UserOrGroup OR [ForeignAccount] = @ForeignAccount) OR
 ([UserOrGroup] IS NULL AND @UserOrGroup IS NULL AND [ForeignAccount] IS NULL AND @ForeignAccount IS NULL))
   /* Ignore duplicate entries */
   IF (@ExistingID IS NULL)
   BEGIN
   INSERT [dbo].[tbl_RBS_UserRoleSharedObjectRelation]
        ([ID]
        ,[ObjectID]
        ,[ObjectType]
        ,[RoleID]
        ,[UserOrGroup]
        ,[ForeignAccount]
        ,[IsADGroup]
        ,[IsOwner]
        )
  VALUES
  (
      @ID,
      @ObjectID,
      @ObjectType,
      @RoleID,            
      @UserOrGroup,
      @ForeignAccount,
      @IsADGroup,
      0
  )
   END
SET NOCOUNT OFF
RETURN @@ERROR
/* script ends here */Žádné komentáře:

Okomentovat